Farmor Hildur

Föreläsning, utbildning & handledning
i kommunikation och konflikthantering.
För enskilda och mindre grupper.
Coachar även dej som är småföretagare.
Välkommen ombord!
Anna Widell 073 99 23 714, anna.widellab@gmail.com