Maria Bauer

Maria Bauer Årets Beteendevetare 2016
En pionjär inom Konflikthantering. 
Maria Bauer är Beteendevetare och arbetar som föreläsare,
handledare och författare.
Maria är Sveriges främsta utbildare inom Hot och Våld.

Maria Bauer har särskilt specialiserat sig på mötet med svåra
klienter/patienter med allvarlig aggressionsproblematik där hot, våld och självskador ingår.

Maria Bauer driver företagen Maria Bauer AB och Framvik AB.

Mail:  maria@mariabauer.com
         www.mariabauer.com
         Facebook Maria Bauer