Några ord om bakgrunden till vår verksamhet...
Är du Kvinna och bor/ är verksam längs väg 223 " Är företagare " Är ifärd att starta ett företag " ?
Har Du en idé om ett möjligt företag Du är varmt välkommen att kontakta oss - bli medlem i föreningen och vara med och samarbeta och bygga ett starkt företagarnätverk längs väg 223.

Foto: Helen Scheibe I november 2007 fick ordförande för LRF här i Runtuna information om att det gick att söka medel för kvinnors företagande. Efter en informationsträff hos Länsstyrelsen drogs slutsatsen att de medlen var helt omöjliga att söka, informationen var alltför komplicerad.

Åsa Ingårda som var van från tidigare arbete att söka projekt medel beslöt sig för att det var värt ett försök. En projektgrupp bildades med 5 kvinnor, alla hade Åsa träffat i sin butik på Inneberga. Projektmedel söktes från Regeringens satsning - Kvinnors företagande stärker Sverige. Medel beviljades och gruppen tog de första stegen till att samla företagare längs väg 223.

Kvinnodagen 8 mars 2008 gick startskottet - ett trettiotal kvinnor samlades utifrån att djungel telegrafen hade gått varm. Efter träffen, som uppmärksammades både i tidningar och radio, kontaktade ytterligare 10 kvinnor projektet. Under 2008 genomfördes utbildningar i affärsidé, markandsföring och kommunikation, deltagarna arbetade både med sin egen företagsidé samt idén om samarbete längs väg 223. Deltagarna fördjupade sig i försäkringar, bankfrågor, träffade vägverket. Nya medel söktes och under 2009 har utbildningar genomförts - Hur ta vara på den viktigaste resursen i företaget, nämligen jag själv som företagare? Köp, sälj och prissätt ? Ekonomi och bokföring. Under våren 2009 gjordes en kraftansamling och gruppen arbetade fram sina två första gemensamma marknadsföringsmaterial. Den aktuella foldern " En annorlunda utflykt längs väg 223" finns att hitta i turistbyråerna runt om i Sörmland.

Hur ser vår förening ut idag?
Idag ingår 25 deltagare. 15 av dessa har besöksnäringar längs vägen. Alla är kvinnor och samarbetar för att utveckla utflyktsväg 223, hitta former för att vara varandras ambassadörer. Många utmaningar finns. Hur skall marknadsföringen se ut? Vilka öppettider har de olika besöksnäringarna och hur skall de kommuniceras ut? Hur kan vi sälja varandras varor och tjänster? Utveckla former för att bygga ett starkt företagarnärverk längs väg 223.
Styrelsen för föreningen 223:

ÅSA INGÅRDA
Butik Inneberga
Ordförande
076 - 27 33 077

ANETTE OLSSON
Kassör
0155-240212
073-3809990

TINA GUSTAFSSON
Runtuna Kvarn
v ordf
0155 24 10 20

EVA-KARIN HÅKANSSON
Vanakkam Event

sekreterare
0735 814 044
 

CHRISTINA UGGLA

Medlemsansvarig
070 - 77 65 662


NADINE OLSSON
Ånsunds Alpackor
webbansvarig
0738 318 187

Tillbaka till första sidanLänkarFöreningsinformationOm ossKalendarium/ÖppettiderKarta över medlemsföretagen