Om väg 223

Kvinnodagen 8 mars 2008 gick startskottet för föreningen då ett trettiotal kvinnor samlades  och med medel från Regeringens satsning – Kvinnors företagande stärker Sverige – tog gruppen tog de första stegen till att samla företagare längs väg 223. 

Under 2008 genomfördes utbildningar i affärsidé, marknadsföring och kommunikation, deltagarna arbetade både med sin egen företagsidé samt idén om samarbete längs väg 223.  Under våren 2009 arbetade gruppen fram sitt första gemensamma marknadsföringsmaterial och vi har sedan dess arbetat tillsammans för att utveckla besöksnäringen och utflyktsmålen kring väg 223. Vi har gemensamt arbetat med att hitta former för att vara varandras ambassadörer och tillsammans utvecklat ett starkt företagarnätverk med ett 30-tal medlemmar. 

 Vem kan bli medlem?

Är du Kvinna och bor/ är verksam längs väg 223. Är du företagare eller är i färd med att starta företag eller kanske har en idé om ett möjligt företag? 
Då är du är varmt välkommen att kontakta oss – bli medlem i föreningen, vara med i vårt samarbete och fortsätta bygga ett starkt nätverk längs väg 223. 

 Läs mer om våra olika typer av medlemskap här >>

kvinna med solrosor