Om väg 223

För vem?

Är du Kvinna och bor/ är verksam längs väg 223. Är företagare eller är i färd med att starta ett företag?
Eller har du kanske en idé om ett möjligt företag? Då är Du är varmt välkommen att kontakta oss – bli medlem i föreningen och vara med och samarbeta och bygga ett starkt företagarnätverk längs väg 223.
I november 2007 fick ordförande för LRF här i Runtuna information om att det gick att söka medel för kvinnors företagande. Efter en informationsträff hos Länsstyrelsen drogs slutsatsen att de medlen var helt omöjliga att söka, informationen var alltför komplicerad.
Åsa Ingårda som var van från tidigare arbete att söka projekt medel beslöt sig för att det var värt ett försök. En projektgrupp bildades med 5 kvinnor, alla hade Åsa träffat i sin butik på Inneberga. Projektmedel söktes från Regeringens satsning – Kvinnors företagande stärker Sverige. Medel beviljades och gruppen tog de första stegen till att samla företagare längs väg 223.
Kvinnodagen 8 mars 2008 gick startskottet – ett trettiotal kvinnor samlades utifrån att djungel telegrafen hade gått varm. Efter träffen, som uppmärksammades både i tidningar och radio, kontaktade ytterligare 10 kvinnor projektet. Under 2008 genomfördes utbildningar i affärsidé, markandsföring och kommunikation, deltagarna arbetade både med sin egen företagsidé samt idén om samarbete längs väg 223. Deltagarna fördjupade sig i försäkringar, bankfrågor, träffade vägverket. Nya medel söktes och under 2009 har utbildningar genomförts – Hur ta vara på den viktigaste resursen i företaget, nämligen jag själv som företagare? Köp, sälj och prissätt ? Ekonomi och bokföring. Under våren 2009 gjordes en kraftansamling och gruppen arbetade fram sina två första gemensamma marknadsföringsmaterial. Den aktuella foldern ” En annorlunda utflykt längs väg 223″ finns att hitta i turistbyråerna runt om i Sörmland.
2010 genomförde vi projektet ”Raket och Paket” en satsning för att initiera nya gemensamma produkter längs vägen. Som ett resultat av det arbetet finns idag ”en annorlunda safari”, ”annorlunda barnkalas” och ”annorlunda upplevelser” – allt längs väg 223.
Under 2012-2013 kommer vi arbeta med ett projekt som vi kallar ”en annorlunda galleria”.
Hur ser vår förening ut idag?
Idag är vi ett 30tal medlemmar. 20 av dessa har besöksnäringar längs vägen. Alla är kvinnor och samarbetar för att utveckla utflyktsväg 223. Tillsammans hittar vi former för att vara varandras ambassadörer. Många utmaningar finns. Hur skall vår marknadsföring se ut? Vilka öppettider har vi och hur skall de kommuniceras ut? Hur kan vi sälja varandras varor och tjänster? Hur utvecklar vi former för att bygga ett starkt företagarnärverk längs väg 223? Hur får vi turisterna att välja väg 223 på sin väg till huvudstaden?