Väg 223 på plats vid Landsbygdsriksdag i Ronneby.

Utflyktsväg 223 fick under Landsbygdsriksdagen i Ronneby 6-9 september dela med sig av sina erfarenheter vid ett seminarium i Kristianopel. Vid själva Landsbygdsriksdagen i Ronneby var vår Förenings ordförande en av huvudtalarna och fick efter Peter Örn göra ett bejublat framträdande där de utmaningar som företagare på Landsbygden möter lyftes fram.

Landsbygdsriksdagen är en plats för möten, goda exempel och erfarenhetsutbyte.

”Vi fick möta många lokala entreprenörer i Blekinge som gav inspiration och helt nya idéer. Fantastiskt att se alla olika aktörer och hur de hittat vägar för samarbete för att stärka varandra.”
Annette Olsson

”Jag är imponerad över mötet med Kristianopel där 45 hushåll hade gått samman och skapat ett fastighetsbolag, sålt andelar och tillsammans med andra aktörer räddat ortens handel”.
Tina Gustafsson

”Vi fick möta ett helt fantastiskt projekt i Jämjö där idrottsföreningen genom fotbollen och en enorm satsning på en konstgräsplan fått bygden att komma samman. En ung projektledare arbetade med att få ortens alla skol- och förskolebarn att nyttja planen året om parallellt med alla fotbollsspelandelag”.
Nadine Olsson

”Jag är imponerad över Blekinges kommuner och särskilt Karlskrona där näringslivskontoret satsar på att marknadsföra flera olika utflyktsvägar och de lokala företag som där är verksamma. Kommunens inställning är att företagen arbetar med upplevelserna och produkterna/tjänsterna och kommunen berättar om att de finns”.
Åsa Ingårda